• You Are Chosen

خداوند پناهگاه و صخره نجات من است .

رویا و هدف ما

رویا و هدف ما

رویا و هدف ما این است که شاگردانی بسازیم که بتوانند شاگردان دیگر را آموزش دهند تا زمانی که مکانی باقی نماند.
خدمات کلیسا

خدمات کلیسا

مشارکت کلیسایی هر یکشنبه . دوره های حقجویان و شاگرد سازی . جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد زمان برگذاری دورها میتوانید ز طریق کانال تلگرام ما ، با ادمین های گروه در تماس باشید.
دعای نجات

دعای نجات

دعای نجات برای پذیرفتن عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده.

برنامه ها و دوره های آموزشی کلیسای محبت مسیح

سه‌شنبه و چهارشنبه

کلاس شناخت عیسی مسیح مخصوص حقجویان عزیز

سه شنبه

دوره شاگرد سازی کوتاه مدت مقدماتی 15 قدم

شنبه

دوره شاگرد سازی بلند مدت و همچنین مطالعه نظامند کتاب مقدس

یکشنبه

مشارکت کلیسایی پرستش و موعظه کلام ....

معرفی کتاب

کتاب مقدس

کتاب مقدس کامل شامل عهد عتیق و عهد جدید ترجمه مژده برای عصر جدید برای عزیزانی مناسب میباشد که عهد جدید را مطالعه کرده باشند.

انجیل

کتاب مقدس شامل عهد جدید (انجیل) ترجمه مژده برای عصر جدید این نسخه مناسب برای استفاده در موبایل میباشد. برای افرادی که می‌خواهد کتاب مقدس را مطالعه کنند بهتر است که ابتدا از این نسخه استفاده کنند.

انجیل یوحنا به زبان پشتو

کتاب مقدس به زبان‌های افغانستان کتاب مقدس افغان‌ها ... ترجمه توسط افغان‌ها ... تجربه شده توسط افغان‌ها کتاب مقدس را باید به زبان مادری خود بخوانید تا آنرا بفهمید. خواندن کتاب مقدس به زبان مادری آسانتر از این است که آنرا به زبان‌های اصلی آن بخوانید. در اینجا ما کتاب مقدس را برای شما عرضه می‌داریم تا آنرا به زبان‌های افغانستان بخوانید و گوش کنید.

انجیل یوحنا به زبان دری

کتاب مقدس به زبان‌های افغانستان کتاب مقدس افغان‌ها ... ترجمه توسط افغان‌ها ... تجربه شده توسط افغان‌ها کتاب مقدس را باید به زبان مادری خود بخوانید تا آنرا بفهمید. خواندن کتاب مقدس به زبان مادری آسانتر از این است که آنرا به زبان‌های اصلی آن بخوانید. در اینجا ما کتاب مقدس را برای شما عرضه می‌داریم تا آنرا به زبان‌های افغانستان بخوانید و گوش کنید.

مسیحیت چیست؟

کتاب "مسیحیت چیست؟" یکی از پرخواننده‌ترین کتب مسیحی به زبان فارسی است. این کتاب در ۷۱ صفحه گردآوری شده و نثر آن بسیار شیرین و روان است.

کتاب زندگی هدفمند

ﻫﺪف زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ واﻻﺗﺮ ازﺧﺮﺳﻨﺪي ﺷﺨﺼﻲ، آراﻣﺶ ﻓﻜﺮ و ﻳﺎ حتی ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ اﻧﺴﺎن. ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﺴﻴﺎر واﻻﺗﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده، ﻛـﺎر، رؤﻳـﺎﻫﺎ و آرزوﻫﺎي دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ . اﮔـﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا در اﻳﻦ سیاره ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪه و در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ،ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﺪا آﻏﺎزﻛﻨﻴﺪ. ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺪف ﺧﺪا و ﺑﺮاي ﻫﺪف ﺧﺪا ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪه اﻳﺪ .

آنچه انبیا گفته اند

کتاب مقدس آنچه انبیا گفته اند آنچه انبیا گفته اند در مورد پرفروشترین و بحث برانگیز ترین کتابیست که در طول تاریخ بده است یعنی کتاب مقدس. اگر شما از آن کسانی هستید که مشتاق فهمیدن عهد عتیق و عهد جدید هستید پس این کتاب برای شما میباشد.

وقف دعا باشید

هدف من از پیغام امروز، که هدفی ساده اما از نظر انسانی محال می‌باشد، این است که همۀ شما وقف دعا باشید.

آیا مسیحیت منطقی است؟

مسیحیت مبتنی بر کتاب‌مقدس دارای شالوده‌هایی بسیار خاص و قابل درک است. آن مذهبی رازآلود نیست. به گفتۀ دانشمند مسیحی، آر. سیو اسپرول، محتوای آن در نماد‌هایی مبهم پنهان نیست. وقتی کسی در گوش شما زمزمه می‌کند که مفهوم زندگی همانا «کف زدن با یک دست» است، به گفتۀ اسپرول، این امری رازآلود است. این چیزی نیست که ما به‌عنوان شالودۀ منطقی تفکر می‌شناسیم. قطعاِّ این آن چیزی نیست که ما از مفهوم «تفکر منطقی» مد نظر داریم. دانشمند اونجلیکال، جان مونتگومری، می‌گوید: «در مسیحیت ما صرفاً ادعا نمی‌کنیم که باغ این دنیا باغبانی مهربان دارد؛ ما در شخص عیسای مسیح شاهد "ورود تجربی" و واقعی باغبان به صحنه زندگی بشریت هستیم (یوحنا ۲۰:۱۴-۱۵)، و این ورود را می‌توان از طریق رستاخیزش مورد تحقیق و آزمایش قرار داد.»